Menu

GDPR blog: články, aktuality a komentáře

Je rodné číslo citlivý osobní údaj?

Rodné číslo je jedinečný identifikátor fyzické osoby, osobní údaj, nikoli však citlivý osobní údaj, který je upravován zvláštním zákonem. Právě zákon stanoví způsoby, jakými může být rodné číslo využíváno. Oprávněna využívat tento údaj jsou mimo jiné ministerstva a jiné správní úřady, orgány pověřené výkonem státní správy, soudy a dle zvláštního zákona například policie či banky. Tyto subjekty mohou činit pouze to, co jim zákon ukládá. V případě, že zákon neukládá fyzické osobě povinnost identifikovat se rodným číslem, nelze to po ní vyžadovat. Fyzická osoba musí být zároveň o této možnosti informována. Pokud lze dle zákona volit mezi dvěma údaji, musí mít nositel možnost volby a nebýt nucen do poskytnutí rodného čísla. Nositel musí zároveň poskytnout svobodný a vědomý souhlas o poskytnutí tohoto údaje. Na závěr nutno podotknouti, že neoprávněné nakládání s rodným číslem je penalizováno pokutou.


27. července

Instantní GDPR řešení neexistuje. 5 otázek, díky nimž pochopíte proč

Kdejaký poník se dnes vydává za bájného jednorožce, který vás vysvobodí ze spárů GDPR. Stačí prý jediné: Uvěřit.

Čtěte dál


22. července

Šéfka ÚOOÚ: Vysokými pokutami chceme firmy odrazovat, ne likvidovat

Po delší době JUDr. Ivana Janů, předsedkyně Úřadu pro ochranu osobních údajů, poskytla rozhovor, ve kterém mimo jiné v rámci příprav institucí na nová GDPR pravidla upozorňuje na řadu omylů, o nichž na našem webu dlouhodobě informujeme.

Čtěte dál


10. července

GDPR vnese pořádek do e-mailových databází

Řada společností v současné době naprosto ignoruje doložení souhlasů se zasíláním obchodních sdělení na e-mailové adresy, které jsou považovány za osobní údaj. Navíc si odpovědnost za takové jednání mezi sebou přehazují správci se zpracovateli, tedy s těmi, kteří pro správce rozesílání fyzicky vykonávají. Rozesílání nevyžádaných obchodních sdělení zákon trestá už dnes.

Čtěte dál


28. června

Německý parlament schválil nový zákon o ochraně osobních údajů

Přestože je GDPR nařízením, nikoliv směrnicí a tudíž je automaticky platné ve stejném znění ve všech státech EU bez nutnosti jeho transpozice do lokálních legislativ, obsahuje v sobě zhruba 50 článků, které umožňují specifičtější a detailnější úpravu některých atributů GDPR formou národního zákona. Němci s ohledem na blížící se podzimní parlamentní volby tudíž přistoupili s důsledností sobě vlastní k přípravě a přijetí národního zákona a vydefinovali si tak některé povinnosti ještě přísněji než určuje GDPR.

Čtěte dál


21. června

GDPR a kamerové systémy

Zajímá vás, jak se bude GDPR vztahovat na provozování kamerového systému a to nejen v bytových domech? Jaké změny nastanou oproti současné legislativě? V současné době musí být osobní údaje zpracovávány korektně, zákonným a transparentním způsobem. Tyto podmínky se nezmění ani s příchodem GDPR.  Jak ale tyto podmínky zajistit?

Čtěte dál


20. června

Zveřejňování záběrů zákroků policie

Úřad pro ochranu osobních údajů vydal stanovisko ohledně zveřejňování záběrů zákroků strážníků obecní a městské policie, které je v souladu dle zákona č. 553/1991 Sb. o obecní policii.

Čtěte dál


Náš web GDPR.cz byl zařazen do prestižního výběru 7 zdrojů o GDPR, které by měl sledovat každý e-shop na blogu platební brány GoPay coby „nejfundovanější z fundovaných na českém internetu“ — moc děkujeme za tuto pochvalu a budeme se snažit, aby to tak zůstalo i nadále!

„Rovnou se zde nachází i blog, který na vás každý týden vychrlí nejméně dva články. Sekce GDPR pak přináší základní přehled a vysvětlení problematiky. Web provozuje Mgr. Eva Škorničková, která se neohroženě prodírá nástrahami GDPR. Jako jedna z prvních u nás se začala této oblasti věnovat a jako jedna z mála ji skutečně rozumí. I přes svou erudovanost je blog napsán čtivě, nemusíte se bát nesrozumitelnosti nebo těžkopádných formulací, jak to u právníků bývá zvykem. Jestli chcete informace od skutečné autority, pak tento zdroj čtěte. Můžete si být jisti, že se vaše znalosti o GDPR zvýší geometrickou řadou.“


17. června

Stanovisko ÚOOÚ k certifikacím a vydávání osvědčení

Úřad pro ochranu osobních údajů vydal stanovisko ohledně vydávání osvědčení/certifikací v oblasti praktické ochrany osobních údajů, kterými se bude prokazovat soulad s obecným nařízením dle čl. 42 a 43.

Čtěte dál


Je právo na výmaz podle GDPR absolutním právem?

Právo na výmaz není absolutním právem. Je možné ho uplatnit pouze za předpokladu, že nejsou osobní údaje již potřebné pro účel, pro který byly shromažďovány nebo zpracovávány. Dalším důvodem, kdy nemůže dojít k výmazu osobních údajů, je existence jiné právní povinnosti či zákona, který výmazu brání, např. zákon o archivaci a povinnost organizací archivovat dokumenty obsahující osobní údaje po určitou, zákonem stanovenou dobu.Hlavní partneři

GDPR vstoupí v platnost za :

  dnů :   hodin :   minut :   vteřin

: 25. května 2018