Menu

Google Cloud a G Suite se připravují na GDPR

Toto prohlášení určitě potěší všechny uživatele Gmailu, Google dokumentů a řady dalších aplikací, které tento internetový gigant nabízí. Stejně tak jako společnost Microsoft, tak i Google přikládá  novým pravidlům a povinnostem vyplývajícím z nařízení velký význam a obě společnosti se zavázaly, že do účinnosti GDPR, tj. do 25.5. 2018, budou všechny jimi poskytované služby a produkty, které se týkají zpracování osobních údajů, uvedeny do souladu s GDPR. Obě společnosti tak chtějí ukázat veřejnosti, že jim ochrana svěřených osobních údajů není lhostejná, budou výrazným způsobem posilovat zabezpečení všech aplikací před nežádoucím zneužitím dat a tím jít příkladem těm, kteří o smyslu nařízení stále pochybují.

Dodržování pravidel nařízení bude nespornou konkurenční výhodou, kterou právě tito internetoví velikáni chtějí využít ve vztahu ke svým klientům. Žijeme v době, kdy data včetně těch osobních, začínají mít větší hodnotu než ropa. Právě proto si obě společnosti s ohledem na množství údajů, kterými v současné době disponují, moc dobře uvědomují, že jejich ochrana a minimalizace zneužití je klíčová. Z toho důvodu zapojily do procesu „GDPR compliance“ týmy odborníků, kteří se budou po dobu následujícího roku intenzivně věnovat úpravám jak právních dokumentů, tak i samotného nastavení a zabezpečení jimi nabízených produktů a služeb. Pro konečného uživatele to bude mít neodiskutovatelnou výhodu, používáním služeb jak Microsoftu, tak i Googlu, se zbaví alespoň části zodpovědnosti, kterou jim GDPR ukládá za ochranu osobních dat svých zaměstnanců nebo klientů.

Na druhou stranu bude zajímavé sledovat, jak se obě společnosti vypořádají s novými GDPR výzvami jakými je například profilování a s ním spojená povinnost osoby udělit k takové aktivitě souhlas ještě před jejím samotným zahájením.

Mgr. Eva Škorničková
Mgr. Eva Škorničková

Jsem nezávislá právní konzultantka ochrany osobních dat a bezpečnosti IT. O obsah portálu GDPR.cz pečuji jako jeho zakladatelka a šéfredaktorka s podporou redakčního týmu. Máte-li pro nás zajímavý tip, sem s ním!


Hlavní partneři