Menu

Je rodné číslo citlivý osobní údaj?

Rodné číslo je jedinečný identifikátor fyzické osoby, osobní údaj, nikoli však citlivý osobní údaj, který je upravován zvláštním zákonem. Právě zákon stanoví způsoby, jakými může být rodné číslo využíváno. Oprávněna využívat tento údaj jsou mimo jiné ministerstva a jiné správní úřady, orgány pověřené výkonem státní správy, soudy a dle zvláštního zákona například policie či banky. Tyto subjekty mohou činit pouze to, co jim zákon ukládá. V případě, že zákon neukládá fyzické osobě povinnost identifikovat se rodným číslem, nelze to po ní vyžadovat. Fyzická osoba musí být zároveň o této možnosti informována. Pokud lze dle zákona volit mezi dvěma údaji, musí mít nositel možnost volby a nebýt nucen do poskytnutí rodného čísla. Nositel musí zároveň poskytnout svobodný a vědomý souhlas o poskytnutí tohoto údaje. Na závěr nutno podotknouti, že neoprávněné nakládání s rodným číslem je penalizováno pokutou.

Mgr. Eva Škorničková
Mgr. Eva Škorničková

Jsem nezávislá právní konzultantka ochrany osobních dat a bezpečnosti IT. O obsah portálu GDPR.cz pečuji jako jeho zakladatelka a šéfredaktorka s podporou redakčního týmu. Máte-li pro nás zajímavý tip, sem s ním!


Hlavní partneři