Menu

Kdo vlastní „moje“ osobní údaje?

GDPR konečně jednoznačně posiluje právo nás, lidí, tzv. subjektů údajů, na kontrolu svých osobních údajů, které nás popisují a identifikují. Vrací zpět do našich rukou možnost se rozhodovat, jaké údaje a s kým budou sdíleny a jakkoliv obchodně či jinak využívány.

Tento článek je odpovědí pro všechny, kteří stále pochybují o smyslu přijetí GDPR neboli nařízení o ochraně osobních údajů.

GDPR konečně jednoznačně posiluje právo nás, lidí, tzv. subjektů údajů, na kontrolu svých osobních údajů, které nás popisují a identifikují. Vrací zpět do našich rukou možnost se rozhodovat, jaké údaje a s kým budou sdíleny a jakkoliv obchodně či jinak využívány.

Spojením velkého množství uživatelských dat s identitou jejich nositele lze za pomoci matematických analýz zjistit velmi mnoho o chování příslušného člověka, motivech jeho rozhodování a jeho nákupních preferencích. O něco takového se snaží každý, kdo soutěží o příjmy z online reklamy. A to zdaleka nehovoříme jen o internetových gigantech, jakými beze sporu jsou Google nebo Facebook, které ovládají rozsáhlé soubory osobních údajů a ze kterých jim plynou nemalé zisky. V pozadí nezůstanou ani jiné firmy jako například banky, pojišťovny a zdravotnické organizace, které disponují mohutnými databázemi velmi citlivých údajů, nad nimiž nehodlají ztratit téměř neomezenou kontrolu. Navíc jsou všechny společnosti bytostně přesvědčeny o tom, že jim naše osobní údaje patří a tudíž s nimi mohou libovolně a hlavně bez našeho vědomí, neomezeně nakládat.

Na druhé straně této pomyslné barikády stojí státy a soukromé iniciativy, které se snaží  o přesun alespoň části kontroly nad osobními údaji zpět do rukou jejich nositelů.  Současně je však třeba zdůraznit, že i státy kontrolují rychle rostoucí soubory osobních údajů.

Z výše uvedených důvodů tedy jednoznačně vyplývá, že kontrola nad osobními údaji by měla být vyvážená na obě strany, jinak nebude spravedlivá. A o to se GDPR právě snaží.

Jak tato válka o kontrolu osobních údajů, která již začala, nakonec dopadne? Těžko říct, ale jedno je jisté. Díky obrovskému a rychlému nárustu objemu dat sdílených v digitálním světě  vstupujeme do nové éry internetu, která nás bude provázet po řadu dalších let. Jejím hlavním smyslem bude nalézt rovnováhu mezi právem jedince na soukromí a právem všech na svobodný přístup k informacím.

Mgr. Eva Škorničková
Mgr. Eva Škorničková

Jsem nezávislá právní konzultantka ochrany osobních dat a bezpečnosti IT. O obsah portálu GDPR.cz pečuji jako jeho zakladatelka a šéfredaktorka s podporou redakčního týmu. Máte-li pro nás zajímavý tip, sem s ním!


Hlavní partneři