Menu

EET

Tak jsme se konečně dočkali. K 28. únoru 2018 se ruší povinnost uvádět na účtenkách daňové identifikační číslo poplatníka (DIČ), které v případě, že jde o fyzickou osobu, obsahuje jeho rodné číslo. Takové řešení není dostatečně šetrné k právu na ochranu před neoprávněným shromažďováním, zveřejňováním nebo jiným zneužíváním osobních údajů podle čl. 10 odst. 3 Listiny a neobstojí tak v testu proporcionality (tento závěr je i v souladu s tendencí vyjádřenou v evropských pravidlech pro ochranu osobních údajů, tzv. GDPR), vysvětlil soud.

Bohužel musel rozhodnout až Ústavní soud o nesouladu zákona č. 112/2016 Sb., o evidenci tržeb s GDPR, přičemž stačilo, aby parlament tuto povinnost dávno zrušil už ve světle stávající legislativy. Více o nových změnách ohledně EET se dozvíte v tomto článku.


Poměrně často se na nás obracíte s dotazem, jak je to s uváděním DIČ, které je vlastně rodným číslem osoby. Ve Věstníku ÚOOÚ je zveřejněno prohlášení k DIČ na účtenkách EET. Se zahájením elektronické evidence tržeb došlo k častějšímu uvádění rodného čísla u podnikatelů. Poplatník je nyní povinen uvádět toto číslo na účtence dle zákona č. 112/2016 Sb. Neznamená to však, že ten, kdo účtenku obdrží, může s rodným číslem dále libovolně zacházet. Problematičnost si uvědomuje i ÚOOÚ, nicméně není v jeho kompetenci, aby složení daňového identifikačního čísla změnil. Kdo může DIČ změnit a na koho se v tomto případě obracet? Na Ministerstvo financí. Toto a mnohem více se dočtete zde.Hlavní partneři