Menu

Zveřejňování záběrů zákroků policie

Úřad pro ochranu osobních údajů vydal stanovisko ohledně zveřejňování záběrů zákroků strážníků obecní a městské policie, které je v souladu dle zákona č. 553/1991 Sb. o obecní policii.

Zásadní z hlediska posouzení legálnosti každého zpracování osobních údajů orgánem veřejné moci je v prvé řadě jeho zákonem vymezený účel. Zveřejňování videozáznamů (typicky prostřednictvím serverů jako YouTube), které je prováděno s úmyslem podílet se na prevenci kriminality, případně pouze upozornit na jednání, které je v rozporu s obecně akceptovanými normami chování (typicky opilost na veřejnosti), a také s úmyslem informovat veřejnost o činnosti obecní policie nesmí ale sloužit pro pobavení veřejnosti. Proto úřad považuje za nepřijatelné, aby při výkonu veřejné moci byly poskytovány záznamy soukromých osob mimo zákonem stanovené případy.

Úřad proto na základě poznatků ze své dozorové činnosti považuje za nepřijatelné, aby v oblasti výkonu veřejné moci, tedy při zajišťování veřejného pořádku a bezpečnosti, byly mimo výslovně zákonem stanovené případy zveřejňovány záznamy soukromých osob. V případě, že přesto dojde ke zveřejnění osobních údajů, jímž se některá ze zachycených osob bude cítit dotčena, pak lze v prvé řadě doporučit, aby se obrátily na příslušnou obecní policii se žádostí o odstranění příslušného záznamu.

Mgr. Eva Škorničková
Mgr. Eva Škorničková

Jsem nezávislá právní konzultantka ochrany osobních dat a bezpečnosti IT. O obsah portálu GDPR.cz pečuji jako jeho zakladatelka a šéfredaktorka s podporou redakčního týmu. Máte-li pro nás zajímavý tip, sem s ním!


Hlavní partneři