Menu

Co je GDPR?

Obecné nařízení o ochraně osobních údajů (angl. General Data Protection Regulation neboli GDPR) je nová revoluční legislativa EU, která výrazně zvýší ochranu osobních dat občanů.

27. 4. 2016

GDPR bylo schváleno

25. 5. 2018

GDPR vstoupí v účinnost

Zbývá vám:

  dnů :   hodin :   minut :   vteřin

GDPR bylo přijato v dubnu 2016, ale vstoupí v účinnost až od 25. května 2018 a představuje nový právní rámec ochrany osobních údajů v evropském prostoru s cílem hájit co nejvíce práva občanů EU proti neoprávněnému zacházení s jejich daty včetně osobních údajů. GDPR se týká všech firem a institucí, ale i jednotlivců a online služeb, které zpracovávají data uživatelů. GDPR zavádí astronomické pokuty za porušování nových, přísnějších pravidel a nařizuje některým správcům nebo zpracovatelům osobních údajů zřídit nezávislou kontrolní funkci DPO (Data Protection Officer, tj. Pověřenec pro ochranu osobních údajů).  V následujících kapitolách najdete srozumitelný úvod do celé problematiky:

  1. Co je GDPR a jak bude aplikováno v Česku
  2. Proč potřebuje Evropa lepší ochranu osobních dat
  3. Jaké zásadní změny GDPR přinese
  4. Co považuje GDPR za osobní údaje
  5. Jaká práva dává GDPR nám jako občanům
  6. Jaké povinnosti ukládá GDPR institucím a firmám
  7. DPO čili Pověřenec pro ochranu osobních údajů
  8. Jaké sankce hrozí firmám, které budou GDPR ignorovat
  9. Metodické doporučení k činnosti obcí – Ministerstvo vnitra
  10. Kompletní znění GDPR česky a anglicky

Časté dotazy


Slovníček pojmů


Hlavní partneři

GDPR vstoupí v účinnost za :

  dnů :   hodin :   minut :   vteřin

: 25. května 2018