Menu

Anonymizované osobní údaje

Anonymizované osobní údaje jsou takové údaje, které ani nepřímo nepomáhají v identifikaci určitého člověka a nejsou s ním tedy nijak spojitelná. Díky tomu je možné s nimi volněji nakládat, protože nejsou regulována přísnými pravidly o ochraně osobních údajů. Často se anonymizované údaje používají ve výzkumech, kde se pracuje s velkým množstvím dat a kde nejsou důležití konkrétní jednotlivci, ale obecné statistiky či trendy pozorované na základě velkého množství vstupních údajů.

Ale pozor, pouhé „začernění“ jména v dokumentech často k účinné anonymizaci nestačí. Pokud ostatní informace z dokumentu jasně odkazují na konkrétního člověka, nebo na velmi malou množinu konkrétních lidí, nemůžeme dokument považovat za anonymizovaný. Anonymitu dokumentu nebo souboru údajů je tak třeba posuzovat případ od případu.


Hlavní partneři