Menu

Bring Your Own Device

Bring Your Own Device (zkráceně BYOD) je trend spočívající v tom, že si zaměstnanci nosí do práce svá vlastní „chytrá“ zařízení, jako jsou notebooky, smartphony, tablety apod.

Používání vlastních zařízení ve firemním prostředí má své klady i zápory. Na jednu stranu přináší výhody v efektivitě při nasazování nových technologií. Na straně druhé jde o významný zásah do tradičních zásad firemní informační bezpečnosti a jde tak o jistý druh evoluce v chápání informační bezpečnosti jako celku. BYOD vyžaduje revizi bezpečnostních standardů a změnu filozofie v řízení rizik plynoucích ze správy dat, ochrany zařízení a řídících procesů.

Alias:

  • B BYOD


Hlavní partneři