Menu

Citlivé osobní údaje

Citlivé osobní údaje jsou speciální kategorií podle GDPR, která zahrnuje údaje o rasovém či etnickém původu, politických názorech, náboženském nebo filozofickém vyznání, členství v odborech, o zdravotním stavu, sexuální orientaci a trestních deliktech či pravomocném odsouzení osob. Do kategorie citlivých údajů GDPR nově zahrnuje genetické, biometrické údaje a osobní údaje dětí. Zpracování citlivých osobních údajů podléhá mnohem přísnějšímu režimu, než je tomu u obecných údajů.


Hlavní partneři

GDPR vstoupí v platnost za :

  dnů :   hodin :   minut :   vteřin

: 25. května 2018