Menu

Cloudové služby

Cloudové služby jsou služby využívající tzv. cloud computing, tedy model, v němž jsou servery, úložiště, služby a aplikace, které služba nabízí, dostupné uživateli vzdáleně přes síť či internet a nezatěžují hardware ani software zařízení uživatele.

Pro využívání většiny cloudových služeb není nutná instalace a uživatel se do nich přihlásí přímo v prohlížeči. V některých případech je pro chod služby nutné do kompatibilního zařízení (tablet, smartphone nebo osobní počítač) nainstalovat klientskou aplikaci, skrze kterou uživatel službu ovládá. I zde platí, že aplikační data jsou ukládána v cloudu.


Hlavní partneři