Menu

Data Protection Impact Assessment

Data Protection Impact Assessment neboli DPIA (česky Posouzení vlivu na ochranu osobních údajů) je nástroj, který pomáhá organizacím identifikovat nejefektivnější způsob, jakým uvést pravidla na ochranu osobních údajů do souladu s GDPR. Většinou půjde o vysoce efektivní softwarové řešení na řízení operací spojených se zpracováním citlivých dat nebo dat založených na automatizovaném zpracování včetně profilování.

Aliasy:

  • P Posouzení vlivu na ochranu osobních údajů
  • D DPIA


Hlavní partneři