Menu

Data Protection Officer

Data Protection Officer neboli DPO (česky Pověřenec pro ochranu osobních údajů) je nově vytvořenou pracovní pozicí podle GDPR. Hlavním úkolem DPO bude monitorování souladu zpracování osobních údajů s povinnostmi vyplývajícími z nařízení, provádění interních auditů, školení pracovníků a celkové řízení agendy interní ochrany dat.

Podrobnější vysvětlení role DPO a pokyny k výkonu funkce >

Aliasy:

  • D DPO
  • P Pověřenec pro ochranu osobních údajů


Hlavní partneři