Menu

ePrivacy

ePrivacy Regulation neboli Nařízení o soukromí a elektronických komunikacích bude svébytným doplněním Obecného nařízení o ochraně osobních údajů (GDPR) a zásadním způsobem změní praxi ve zpracovávání osobních údajů. Stejně jako v případě GDPR bude mít i chystaná regulace podobu evropského nařízení.

Podstatou ePrivacy je, aby měli občané možnost vědomě odsouhlasit, že o nich smějí poskytovatelé elektronických komunikací shromažďovat data. Stávající úprava směrnice o soukromí a elektronických komunikacích se vztahuje pouze na tradiční telekomunikační operátory. Nová pravidla budou závazná i pro poskytovatele služeb jako je WhatsApp, Facebook Messenger, Skype, Gmail, iMessage nebo Viber. Ochrana soukromí bude zaručena nejen u obsahu, ale také u metadat, jako jsou například čas a místo hovoru.

Pokud uživatel neudělí souhlas se zpracováním těchto údajů, budou muset být tato data anonymizována nebo vymazána. Výjimkou budou logicky případy, kdy jsou taková data potřebná pro samotný provoz služby či vyúčtování.

Alias:

  • N Nařízení o soukromí a elektronických komunikacích


Hlavní partneři