Menu

Evropský sbor pro ochranu osobních údajů

Evropský sbor pro ochranu osobních údajů je nejvyšším dozorovým orgánem, který zajišťuje jednotnou aplikaci GDPR ve všech zemích EU. Je tvořen vedoucími dozorových úřadů z každého členského státu a evropským inspektorem ochrany údajů. Účinností GDPR vznikl z pracovní skupiny jakožto poradního orgánu podle článku 29 směrnice, která dnem 25. května 2018 přestala platit.

Alias:

  • E EPDB


Hlavní partneři