Menu

Evropský sbor pro ochranu osobních údajů

Evropský sbor pro ochranu osobních údajů je nejvyšším dozorovým orgánem, který bude zajišťovat jednotnou aplikaci GDPR ve všech zemích EU. Bude tvořen vedoucími dozorových úřadů z každého členského státu a evropským inspektorem ochrany údajů. Účinností GDPR vznikne z pracovní skupiny jakožto poradního orgánu podle článku 29 směrnice, která v současné chvíli upravuje oblast ochrany osobních údajů.

Alias:

  • E EPDB


Hlavní partneři