Menu

GDPR

GDPR neboli General Data Protection Regulation (česky Obecné nařízení na ochranu osobních údajů) je dosud nejvíce uceleným souborem pravidel na ochranu dat na světě. Představuje nový právní rámec ochrany osobních údajů v evropském prostoru, které od 25. května 2018 přímo stanoví pravidla pro zpracování osobních údajů, včetně práv subjektu údajů (fyzické osoby). V českém právním prostředí tak Obecné nařízení nahradí zákon č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů.

GDPR se dotýká každého, kdo shromažďuje nebo zpracovává osobní údaje Evropanů, včetně společností a institucí mimo území EU, které působí na evropském trhu.

Nařízení míří na firmy, instituce i jednotlivce, kteří zacházejí s osobními údaji – zaměstnanců, zákazníků, klientů či dodavatelů, a to napříč segmenty a odvětvími. Zasáhne i ty, kteří sledují či analyzují chování uživatelů na webu, při používání aplikací nebo chytrých technologií. Cílem GDPR je chránit digitální práva občanů EU.

Důvody nové právní úpravy 

  • sjednocení právní úpravy v celé Evropské unii (správci působí ve více zemích a rozdílná úprava činí překážky rozvoje)
  • reflexe současné doby
  • posílení práv subjektu údajů
  • efektivnější ochrana osobních údajů (ochrana fyzických osob v souvislosti s osobními údaji je základním právem)
  • jednotný výklad nařízení
  • účinnější dozor

Aliasy:

  • G General Data Protection Regulation
  • O Obecné nařízení o ochraně osobních údajů


Hlavní partneři