Menu

Genetické údaje

Genetické údaje definuje GDPR jako osobní údaje týkající se zděděných nebo získaných genetických znaků určité fyzické osoby, které vyplývají z analýzy biologického vzorku dotčené fyzické osoby nebo z analýzy jiného prvku, jež umožňuje získat rovnocenné informace.

Podkategorií genetických údajů jsou osobní údaje o zdravotním stavu. Do nich by měly být zahrnuty veškeré údaje související se zdravotním stavem osoby, které vypovídají o minulém, současném či budoucím tělesném nebo dušením zdraví.


Hlavní partneři