Menu

IP adresa

IP adresa (anglicky IP address) je řada čísel jednoznačně identifikující síťové rozhraní v počítačové síti, která používá IP protokol. Zkratka IP znamená Internet Protocol, což je protokol, pomocí něhož spolu komunikují všechna zařízení v internetu.

Podle IP adresy je možné přibližně určit polohu zařízení a při běžném používání webových aplikací s vysokou mírou jistoty identifikovat jednotlivého uživatele nebo počítačovou síť, přes kterou uživatel přistupuje do internetu (např. síť zaměstnavatele nebo univerzity). Podle GDPR proto patří IP adresa mezi osobní údaje.


Hlavní partneři