Menu

Ohlašovací povinnost

Ohlašovací povinnost znamená, že správce musí ohlásit jakékoliv porušení zabezpečení osobních údajů, pokud není stanovena výjimka. K ohlášení porušení zabezpečení osobních údajů musí dojít bez zbytečného odkladu a pokud možno do 72 hodin od okamžiku, kdy se o něm správce dozvěděl. Pokud správce nestihne ohlášení ve lhůtě 72 hodin, při ohlášení uvede důvody zpoždění. Porušení není potřeba hlásit, pokud je nepravděpodobné, že by toto porušení mělo za následek riziko pro práva a svobody fyzických osob.


Hlavní partneři