Menu

Použitelnost (účinnost) Obecného nařízení

Použitelnost neboli účinnost Obecného nařízení, je datum, odkdy se Obecné nařízení začne používat neboli aplikovat.

Přestože je Obecné nařízení v současné době platné, není ještě účinné, tj. prošlo již legislativním procesem, je to tudíž schválený platný dokument, ale jeho účinnost nastane až 25. května 2018. Od tohoto dne se tedy všechny subjekty zainteresované na zpracování osobních údajů budou řídit Obecným nařízením a subjekty údajů se dovolají všech svých práv dle nařízení.

Nyní běží pro správce a zpracovatele dvouletá lhůta, aby uvedli ke dni použitelnosti Obecného nařízení svá zpracování osobních údajů do souladu s Obecným nařízením. Tzn. správci a zpracovatelé by měli přijmout vhodná organizační a technická opatření.

 


Hlavní partneři