Menu

Pracovní skupina 29

Pracovní skupina 29 byla ustanovena článkem 29. směrnice 95/46/EC. Jde o nezávislý evropský poradní orgán na ochranu dat a soukromí. Účinností GDPR od 25. května 2018 se změní v Evropský sbor pro ochranu osobních údajů (EPDB).

Aliasy:

  • W WP29
  • A Article 29 Working Party


Hlavní partneři

GDPR vstoupí v platnost za :

  dnů :   hodin :   minut :   vteřin

: 25. května 2018