Menu

Pracovní skupina 29

Pracovní skupina 29 byla ustanovena článkem 29. směrnice 95/46/EC. Jde o nezávislý evropský poradní orgán na ochranu dat a soukromí. Je složena z vedoucích zástupců dozorových úřadů členských zemí Evropské unie. Účinností GDPR od 25. května 2018 se změní v Evropský sbor pro ochranu osobních údajů (EPDB). Úkolem Sboru bude především zajišťování jednotného uplatňování Obecného nařízení a za tím účelem monitorovat jeho uplatňování a vydávat pokyny, doporučení a osvědčené postupy, a to i pro některé stanovené oblasti a instituty Obecného nařízení.

Aliasy:

  • W WP29
  • A Article 29 Working Party


Hlavní partneři