Menu

Právo být zapomenut

Právo být zapomenut je rozšířeným právem na výmaz. Spočívá v provedení přiměřených kroků, včetně technických opatření, k vymazání veškerých odkazů na osobní údaje žadatele a jejich kopie. Zde však GDPR uvádí řadu výjimek, pročež bude v praxi dost složité právo uplatnit, zejména v případech, kdy jsou naše osobní údaje zpracovávány státními institucemi.


Hlavní partneři

GDPR vstoupí v platnost za :

  dnů :   hodin :   minut :   vteřin

: 25. května 2018