Menu

Právo na opravu

Právo na opravu znamená, že v případě, kdy máme podezření na nesprávnost našich údajů a to subjektivní nebo objektivní povahy, můžeme požádat danou společnost o nápravu. Správce by měl zajistit podmínky pro to, aby žádosti na opravu mohly být podávány online, zejména v případě zpracování osobních údajů elektronickými prostředky.


Hlavní partneři

GDPR vstoupí v platnost za :

  dnů :   hodin :   minut :   vteřin

: 25. května 2018