Menu

Právo na opravu

Právo na opravu znamená, že v případě, kdy máme podezření na nesprávnost našich údajů a to subjektivní nebo objektivní povahy, můžeme požádat danou společnost o nápravu. S přihlédnutím k účelům zpracování má subjekt údajů právo na doplnění neúplných osobních údajů, a to i poskytnutím dodatečného prohlášení. Správce by měl zajistit podmínky pro to, aby žádosti na opravu mohly být podávány online, zejména v případě zpracování osobních údajů elektronickými prostředky.

 


Hlavní partneři