Menu

Právo na přístup

Právo na přístup dává občanům EU možnost ověřit si zákonnost zpracování jejich údajů. Je téměř absolutním právem občanů, s výjimkou případů stanovených článkem 23, který dává členským státům EU možnost omezit toto právo v zájmu národní a veřejné bezpečnosti, obrany a soudních řízení.

Každý občan tedy bude mít právo vědět a být informován zejména o tom, za jakým účelem se osobní údaje zpracovávají – znát období, po které budou údaje uchovávány, znát příjemce jeho osobních údajů, vědět, v čem spočívá logika automatizovaného zpracování osobních údajů a jaké mohou být důsledky takového zpracování přinejmenším v případech, kdy je zpracování založeno na profilování.


Hlavní partneři

GDPR vstoupí v platnost za :

  dnů :   hodin :   minut :   vteřin

: 25. května 2018