Menu

Právo na výmaz

Právo na výmaz je naprosto novým právem podle GDPR, které ukládá správci osobních údajů povinnost bez zbytečného odkladu vymazat naše osobní údaje, pokud je dán jeden z těchto důvodů:

  • Osobní údaje již nejsou potřebné pro účel, pro který byly shromažďovány nebo zpracovávány.
  • Občan odvolá souhlas, pokud je zpracování založeno na souhlasu, a neexistuje žádný další právní důvod pro zpracování.
  • Občan vznese námitku proti zpracování z důvodu oprávněných zájmů správce osobních údajů, jako je např. vedení záznamů o zaměstnancích.
  • Osobní údaje byly zpracovány protiprávně.
  • Pokud není dán rodičovský souhlas se zpracováním osobních údajů dětí.
  • Právní povinnost stanovená právem Unie nebo členským státem.


Hlavní partneři