Menu

Právo podat stížnost

Podle nařízení má každý právo podat stížnost u dozorového úřadu, pokud se domnívá, že zpracováním jeho osobních údajů je porušeno nařízení GDPR.

V ČR je dozorovým úřadem – Úřad na ochranu osobních údajů.

Webová adresa úřadu: www.uoou.cz


Hlavní partneři