Menu

Právo vznést námitku proti zpracování

Právo vznést námitku proti zpracování znamená, že pokud konkrétní osoba nebude mít možnost uplatnit právo na výmaz, tak potom mu GDPR umožňuje uplatnit alespoň právo vznést námitku a tím donutit společnost k omezenému zpracování těch údajů, které jsou předmětem uplatněné námitky. Na možnost vznést námitku musí být ze strany společností fyzická osoba výslovně upozorněna.


Hlavní partneři

GDPR vstoupí v platnost za :

  dnů :   hodin :   minut :   vteřin

: 25. května 2018