Menu

Profilování

Profilování je jakákoli forma automatizovaného zpracování osobních údajů, na základě které dochází k vyhodnocení nebo předvídání aspektů v chování osob. Mezi formy profilování řadíme např. hodnocení pracovního výkonu osob, vyhodnocení jejich ekonomické situace pro účely nabídky vhodného finančního nebo pojistného produktu, zdravotního stavu, osobních preferencí, zájmů, místa, kde se nachází, nebo pohybu.


Hlavní partneři

GDPR vstoupí v platnost za :

  dnů :   hodin :   minut :   vteřin

: 25. května 2018