Menu

Rodičovský souhlas

Rodičovský souhlas se zpracováním osobních údajů dětí v souvislosti s nabídkou služeb informační společnosti GDPR upravuje tak, že zpracování osobních údajů dítěte je zákonné, je-li dítě ve věku nejméně 16 let, u mladších osob je zpracování jejich údajů možné jen se souhlasem zákonného zástupce – tj. rodiče, soudem ustanoveného opatrovníka či jiné osoby, která vykonává rodičovskou zodpovědnost k dítěti. Členské státy mohou stanovit pro tento účel zpracování i nižší věk, ne však nižší než 13 let. Návrh českého zákona o ochraně osobních údajů, který nahradí zákon č. 101/2000 Sb., počítá s věkovou hranicí 15 let věku dítěte.


Hlavní partneři