Menu

Rodičovský souhlas

Rodičovský souhlas se zpracováním osobních údajů dětí definuje GDPR tak, že zpracování osobních údajů dítěte je zákonné, je-li dítě ve věku nejméně 16 let, u mladších osob je zpracování jejich údajů možné jen se souhlasem zákonného zástupce – tj. rodiče, soudem ustanoveného opatrovníka či jiné osoby, která vykonává rodičovskou zodpovědnost k dítěti. Členské státy mohou stanovit i nižší věk, ne však nižší než 13 let.


Hlavní partneři

GDPR vstoupí v účinnost za :

  dnů :   hodin :   minut :   vteřin

: 25. května 2018