Menu

Souhlas se zpracováním osobních údajů

Souhlas se zpracováním osobních údajů podle GDPR znamená, že pokud je zpracování založeno na souhlasu, musí být správce schopen doložit, že fyzická osoba udělila souhlas se zpracováním svých údajů svobodně a byl konkrétní, informovaný, jednoznačný a ničím nepodmíněný. Jde o aktivní a dobrovolný projev vůle subjektu údajů, ke kterému nesmí být nucen.

Souhlas je jedním z právních důvodů, na základě kterého může správce osobní údaje zpracovávat. Souhlas se vždy poskytuje k určitému účelu zpracování, který musí subjekt údajů znát. Nikoli vždy odvolání souhlasu znamená povinnost správce osobní údaje zlikvidovat, jelikož odvolání souhlasu se děje k určitému účelu, pro který jsou osobní údaje zpracovávány, přičemž správce může osobní údaje zpracovávat pro jiné účely, pro které využije jiný právní důvod zpracování než souhlas subjektu údajů.

Souhlasy musí být od data 25.5. 2018 v souladu s nařízením GDPR. Stávající souhlasy budou platné a použitelné po uvedeném datu jen za předpokladu, že odpovídají právní úpravě v nařízení GDPR.

Aliasy:

  • O Odvolání souhlasu
  • I Informovanost souhlasu
  • S Svoboda souhlasu


Hlavní partneři