Menu

Souhlas se zpracováním osobních údajů

Souhlas se zpracováním osobních údajů podle GDPR znamená, že pokud je zpracování založeno na souhlasu, musí být správce schopen doložit, že fyzická osoba udělila souhlas se zpracováním svých údajů svobodně a byl konkrétní, informovaný, jednoznačný a ničím nepodmíněný.


Hlavní partneři

GDPR vstoupí v platnost za :

  dnů :   hodin :   minut :   vteřin

: 25. května 2018