Menu

Správce osobních údajů

Správce osobních údajů je podle GDPR každý subjekt, nerozhoduje jaké právní formy, který určuje účel a prostředky zpracování osobních údajů, provádí za jím stanoveným účelem jejich shromažďování, zpracování a uchování. Správce primárně odpovídá za zpracování osobních údajů. Základním nezbytným předpokladem je existence řádného právního důvodu zpracování osobních údajů, kterým správce musí disponovat, aby vůbec mohl osobní údaje zpracovávat. Zároveň je nutné osobní údaje dostatečně zabezpečit.

Správcem může být i fyzická osoba, pokud zpracovává osobní údaje způsobem, že tento způsob již vylučuje uplatnění výjimky osobní či domácí činnosti, resp. pokud nejde o nakládání s osobními údaji, které ještě nesplňuje definici jejich zpracování.

Správce odpovídá

  • za dodržování zásad zpracování,
  • za dodržování povinností upravených nařízením,
  • za zabezpečení údajů.

Významné povinnosti správce

  • aplikovat záměrnou a standardní ochranu osobních údajů
  • jmenovat pověřence pro ochranu osobních údajů (netýká se všech správců)
  • posuzovat vliv na ochranu osobních údajů a provádět předchozí konzultace
  • ohlašovat případy porušení zabezpečení osobních údajů Úřadu pro ochranu osobních údajů a oznamovat případy porušení zabezpečení osobních údajů subjektu osobních údajů (fyzickým osobám, jež se údaje týkají)
  • vést záznamy (netýká se všech správců)


Hlavní partneři