Menu

Subjekt údajů

Subjekt údajů je podle GDPR fyzická osoba, k níž se osobní údaje vztahují. Typicky jde o rezidenty EU, jejichž práva nařízení chrání.


Hlavní partneři

GDPR vstoupí v platnost za :

  dnů :   hodin :   minut :   vteřin

: 25. května 2018