Menu

Zpracovatel osobních údajů

Zpracovatel osobních údajů je fyzická nebo právnická osoba, orgán veřejné moci, agentura nebo jiný subjekt, který jménem správce zpracovává osobní údaje. Jinými slovy, v pozici zpracovatele je každý, kdo má přístup k vašim osobním údajům.


Hlavní partneři

GDPR vstoupí v platnost za :

  dnů :   hodin :   minut :   vteřin

: 25. května 2018