Menu

Proč potřebuje Evropa lepší ochranu osobních dat

Evropská legislativa, kterou se doposud řídily zákony na ochranu osobních údajů, je zastaralá. V roce 1995, kdy začala platit současná směrnice na ochranu osobních údajů, neexistovaly sociální sítě, cloudová úložiště ani řada dalších technologií.

Přestože nové nařízení GDPR začne platit až od roku 2018, již nyní víme, že bude zaostávat za technologickým pokrokem minimálně o pět let. Nepočítá s některými problémy tzv. internetu věcí (IoT), big data analýz či BYOD z anglického Bring Your Own Device – praxe, kdy si zaměstnanci nosí do práce vlastní počítač nebo mobil.

Při přijetí Úmluvy o ochraně osob se zřetelem na automatizované zpracování dat (tzv. Úmluva č. 108) před 36 lety ve Štrasburku snad jen skutečné vizionáře napadlo, jak moc automatizované ono zpracování dat v dohledné budoucnosti bude. Soukromí je vzácným statkem, tím vzácnějším, čím více náš život prostupují a usnadňují výdobytky moderní doby, které tak rádi užíváme k práci i zábavě.

Dalším důvodem pro přijetí nového nařízení byla zjištění, že tajné služby některých států mimo evropský prostor v minulosti hojně shromažďovaly údaje o občanech EU. S ohledem na rozdíly vnímání osobní svobody a odpovědnosti jednotlivce mezi Evropou a jinými státy tak bylo nutné stanovit jasná pravidla ochrany našich práv.

Obecné nařízení vnáší do oblasti ochrany dat nový rozměr a hlavně posiluje její společenský význam. Ten byl dosud bagatelizován zejména těmi, kteří z rozsáhlého shromažďování osobních dat nejvíce profitovali. Také sami občané a aktivisté dlouho význam osobních dat podceňovali. Poskytování dat se stalo téměř zvykem, ať už při nakupování online, registraci do aplikací a služeb, či sdělováním údajů o platebních kartách a osobních dokladech.

Osobní data tvoří důležitou a nedílnou součást naší osobní identity. Proto představují pro velkou škálu subjektů cennou a strategicky významnou komoditu. Z těchto v podstatě protichůdných zájmů vyplývá nutnost nastolit mezi nimi jistou rovnováhu, a o to se právě GDPR pokouší.


Hlavní partneři