ePrivacy - ochrana soukromí online

Specifická pravidla pro ochranu soukromí online a v marketingu.

ePrivacy - ochrana soukromí online

ePrivacy směrnice

Zákon o elektronických komunikacích

  • Zákon č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o elektronických komunikacích).

  • Obsahuje pravidla pro využití cookies a telefonní marketing.

  • https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2005-127

Zákon o některých službách informační společnosti

  • Zákon č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti a o změně některých zákonů (zákon o některých službách informační společnosti).

  • Stanoví, za jakých podmínek a komu lze zasílat obchodní sdělení elektronickými kanály a jaké jsou požadavky na marketingovou komunikaci

  • https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2004-480

Loading...