Podmínky užívání

Podmínky užívání webových stránek GDPR.cz

Před užíváním webových stránek GDPR.cz je nutné se seznámit s těmito podmínkami užívání.

  • Webové stránky GDPR.cz jsou provozovány společností TAYLLORCOX s.r.o., IČO: 27902587, se sídlem Na Florenci 1055/35, 110 00 Praha 1, Nové město, obchodní společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, sp. zn. C 125342, telefon +420 222 553 101, e-mail: [email protected] (dále jen "Provozovatel").

  • Jakékoliv další šíření obsahu webových stránek GDPR.cz pro jinou než osobní potřebu, zejména formou kopírování či dalšího zpracování za obchodním či podnikatelským účelem, je možné jen s předchozím souhlasem Provozovatele.

  • Informace na webových stránkách GDPR.cz jsou výlučně edukativního a informativního charakteru. Provozovatel jejich prostřednictvím neposkytuje právní rady, jiné právní služby ani žádné další kvalifikované rady ve smyslu českých právních předpisů.

  • Provozovatel neodpovídá za správnost či úplnost obsahu stránek GDPR.cz, a z toho vyplývající jakékoliv újmy vzniklé v souvislosti s jejich používáním webových stránek.

  • Provozovatel si vyhrazuje právo kdykoliv, a to i bez předchozího upozornění, měnit či odstraňovat obsah webových stránek GDPR.cz.

  • Uživateli je zakázáno jakýmkoliv způsobem zasahovat, či se o to jen pokoušet, do obsahu či kódu webových stránek GDPR.cz.

  • Obsahem stránek GDPR.cz je také poptávkový formulář na poskytnutí služeb v oblastech, které jsou tématem webových stránek GDPR.cz (tedy zejména služby v oblasti ochrany osobních údajů, právní služby či další odborné služby v oblasti compliance, kyberbezpečnosti a podobně). Provozovatel zpracuje poptávku zájemce a nabídne mu možnost objednat poptávanou službu buď přímo u Provozovatele, nebo předá poptávku dalším odborníkům, kteří s portálem GDPR.cz spolupracují (dále jen „spolupracující odborníci“) a do jejichž odbornosti poptávaná oblast spadá. Smluvní vztah na základě objednávky učiněné prostřednictvím poptávkového formuláře se potom bude řídit samostatnými obchodními podmínkami a/nebo smlouvou uzavřenou mezi zájemcem a poskytovatelem takové služby, ať už je jím Provozovatel nebo někdo ze spolupracujících odborníků.

  • Provozovatel neodpovídá za činnost a poskytování služeb spolupracujících odborníků, jejich vztah se zájemcem se řídí samostatnou smlouvou, kterou zájemce s poskytovatelem takovéto služby případně uzavře.

  • Pravidla pro zpracování osobních údajů návštěvníků webu jsou uvedena zde: https://www.gdpr.cz/zpracovani-osobnich-udaju

  • Provozovatele webu GDPR.cz lze kontaktovat prostřednictvím e-mailové adresy [email protected], nebo písemně na shora uvedenou adresu.

Tyto podmínky užívání jsou platné a účinné od 1. dubna 2024.

Loading...