Podmínky užívání

Podmínky užívání webových stránek GDPR.cz

Před užíváním webových stránek GDPR.cz je nutné se seznámit s těmito podmínkami užívání.

  • Webové stránky GDPR.cz jsou provozovány společností TAYLLORCOX s.r.o., IČO: 27902587, se sídlem Na Florenci 1055/35, 110 00 Praha 1, Nové město, obchodní společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, sp. zn. C 125342 (dále jen "Provozovatel").

  • Jakékoliv další šíření obsahu webových stránek GDPR.cz pro jinou než osobní potřebu, zejména formou kopírování či dalšího zpracování za obchodním či podnikatelskám účelem, je možné jen s předchozím souhlasem Provozovatele.

  • Informace na webových stránkách GDPR.cz jsou výlučně edukativního a informativního charakteru. Provozovatel jejich prostřednictvím neposkytuje právní rady, jiné právní služby ani žádné další kvalifikované rady ve smyslu českých právních předpisů.

  • Provozovatel neodpovídá za správnost či úplnost obsahu stránek GDPR.cz, a z toho vyplývající jakékoliv újmy vzniklé v souvislosti s jejich používáním webových stránek.

  • Provozovatel si vyhrazuje právo kdykoliv, a to i bez předchozího upozornění, měnit či odstraňovat obsah webových stránek GDPR.cz.

  • Uživateli je zakázáno jakýmkoliv způsobem zasahovat, či se o to jen pokoušet, do obsahu či kódu webových stránek GDPR.cz

  • Pravidla pro zpracování osobních údajů návštěvníků webu jsou uvedena zde: https://www.gdpr.cz/zpracovani-osobnich-udaju

  • Provozovatele webu GDPR.cz lze kontaktovat prostřednictvím e-mailové adresy [email protected], nebo písemně na shora uvedenou adresu.

Typo podmínky užívání jsou platné a účinné od 1. srpna 2023.