Nástroje

Využijte online nástroje k základnímu posouzení souladu s regulací a identifikaci slabých míst a rizik. S jejich pomocí snadno a zdarma zjistíte, ve kterých oblastech je vaše organizace v souladu a kde vám naopak hrozí největší rizika.

Online assessmenty můžete sami použít kdykoliv: Pro přípravu nového projektu, posouzení dílčího procesu, zjištění celkového stavu implementace GDPR ve vaší organizaci.

Hodnotící dotazníky byly připraveny akreditovanými auditory. Vycházejí z poznatků při implementaci a kontrole plnění GDPR a dalších předpisů. Navíc jsou průběžně aktualizovány o nové požadavky a závěry dozorových úřadů a soudů.

Odesláno Chyba
Loading...