Whistleblowing

Ochrana oznamovatelů protiprávního jednání.

Whistleblowing

Whistleblowing směrnice

Zákon o ochraně oznamovatelů

Změnový zákon

  • Zákon č. 172/2023 Sb., kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o ochraně oznamovatelů

  • Novelizace dalších 9 zákonů v souvislosti s přijetím národní úpravy whistleblowingu.

  • https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2023-172

Loading...