Před mikrofonem: Odemykáme platební data

Ivan Dovica, spoluzakladatel společnosti Dateio, která analyzuje údaje o platbách kartou pro jejich marketingové využití. Je o to v ČR zájem? A jinde ve světě?

Před mikrofonem: Odemykáme platební data

Dateio se zabývá analýzou platebních dat klientů bank. Na základě jejich analýzy nabízí  zacílení slevových nabídek jak bankám, tak retailovým obchodníkům. Uvědomují si podle vašich zkušeností banky a retailoví hráči v České republice, že, jak píšete na svém webu, „data jsou zlatý grál“?

Ivan Dovica (Dateio): Ano, uvědomují. Už několik let jsou data v centru pozornosti všech. Já říkám, že nastala „doba datová“. Jak už to ale v počátcích každé změny bývá, realita zaostává za očekáváními. O využití dat se často mluví, ale v praxi hodně firem zatím s daty moc pracovat neumí. Situace se ale každým rokem zlepšuje. 

Na základě jakých dat nebo kategorií dat formujete své modely? Dá se říci, která data jsou pro vás hodnotnější a cennější, např. transakční údaje, informace o majetku, o nakupovacích zvyklostech a chování? A která data naopak mají pro fungování vašich modelů spíše menší vypovídací hodnotu?

Ivan Dovica (Dateio): My máme přístup jenom k informacím o platbách kartou, z čehož umíme vyčíst nákupní zvyklosti klienta. Vzhledem k využití našich dat k cílení slevových nabídek jsou pro nás právě taková data přesně tím, co potřebujeme.

Působíte na řadě trhů v Evropě i mimo ni. Pozorujete nějaké významné rozdíly v přístupu poskytovatelů platebních služeb či retailových subjektů k datové analýze a možnostem lepšího využití dat?

Ivan Dovica (Dateio): Z pohledu retailových subjektů vidíme v oblasti datové analýzy napříč trhy spíše podobnosti než rozdíly, trhy jsou v tomto ohledu podobně vyvinuté. Rozdíly vnímáme spíše napříč odvětvími bez ohledu na zemi. Největší zájem o analytiku je obecně například v odvětví FMCG (maloobchod s potravinami, drogerie), ve farmacii a v prodeji paliv.

Jak si vysvětlujete, že o datovou analýzu je největší zájem právě v těchto odvětvích? Co mají společného, a proč mezi nimi není třeba e-commerce?

Ivan Dovica (Dateio): Obecně jsou to velká odvětví s velkými hráči, kteří si uvědomují důležitost datového insightu pro dlouhodobý růst a úspěšný konkurenční boj. Navíc sami mají datové zdroje poměrně omezené, proto je naše možnosti tolik oslovují. Jiné je to v e-commerce, kde obchodníci mají dat dostatek a mají hodně přesně měřeného insightu. Je však stále spousta aspektů, pro které data nemají a vnímají, že je potřebují. A tady jim umíme pomoci my s přehledem o dění jak na celém trhu, tak v rámci jednotlivých odvětví.

Profilování, spojování dat, přístup k platebním údajům, to vše představuje práci s velmi citlivými informacemi o koncových klientech. Nenarážíte na obavy bank, e-shopů nebo jejich zákazníků o to, k čemu vlastně budete jejich data využívat, jak s nimi budete pracovat, jestli je nebudete zpřístupňovat (prodávat) dalším subjektům atd.? Jak těmto obavám čelíte?

Ivan Dovica (Dateio): Samozřejmě ano. Vždy je to jedna z prvních otázek, které dostáváme. My pracujeme výhradně s daty poskytnutými bankou a nepojíme je s žádnými dalšími informacemi. Vše se řídí smlouvami o zpracování dat s jednotlivými bankami, která mají přísná kritéria pro ochranu citlivých informací.

Jak náročné je pro vás zajistit soulad s regulací ochrany a zpracováním osobních údajů, v evropském kontextu tedy především obecného nařízení o ochraně osobních údajů (GDPR)?

Ivan Dovica (Dateio): Je to součástí našeho byznysu již od počátku. Když GDPR vstupovalo v platnost, pro většinu firem to byla opravdu velká věc, která přinesla množství změn. Pro nás se v podstatě nic neměnilo, protože kontrakty s bankami byly v ohledu ochrany a omezeného využití klientských dat přísnější již dávno před tím.

Když už jsme byli u těch zkušeností z různých zemí, pozorujete rozdíly v přístupu k praktické aplikaci GDPR v různých zemí EU, např. při zpřístupnění klientských dat nebo vytváření a využívání datových modelů? A jaká jsou pravidla pro zpracování osobních údajů ve státech mimo EU, kde také působíte?

Mimo EU působíme zejména ve Velké Británii a na Blízkém východě. Myslím, že GDPR je vzorem vznikajících regulací i v jiných regionech. Zatím jsme se nesetkali se situací, že by naše fungování bylo z pohledu ochrany dat nedostatečné. Hlavní rozdíly v praxi vidím v interních pravidlech jednotlivých finančních institucí a skupin. Někde je třeba důraz na certifikace a ISO 27000 je často nevyhnutelné.

Využíváte ve svých datových modelech prvky umělé inteligence? Pokud ano, nebo to alespoň plánujete, jak se těšíte na připravovaný AI Act?

Ivan Dovica (Dateio): Ano, používáme různé metody včetně umělé inteligence. Aktuálně testujeme také využití LLM. AI Act sledujeme. Nemá sice přímý dopad na naše fungování, ale vidíme v tom velký potenciál pro celé bankovnictví, a tedy i další využití námi obohacovaných platebních dat. Od roku 2022 spolupracujeme spolu s několika univerzitami a firmami na výzkumném projektu AutoFair, jehož cílem je přinést více vhledu do AI nástrojů. Tím by mělo dojít ke zpřístupnění a usnadnění adopce AI i ve vysoce regulovaných oblastech, jako je třeba i bankovnictví.

Jaké trendy v oblasti analýzy bankovních či obecně platebních dat sledujete a očekáváte v České republice a v Evropě? Bude se trh ubírat spíše cestou otevírání, sdílení a širšího využití dat, nebo většího protekcionismu a uzavírání se do vlastních datových ekosystémů, např. v rámci skupin podniků?

Ivan Dovica (Dateio): Celý trend práce s platebními daty odstartovala směrnice PSD2. V našem regionu zatím jednoznačně vítězí snaha sdílet nutné minimum informací a uzavírat se. Na západě už je ale možné pozorovat více otevřený přístup, kde banky v této regulaci vidí spíše příležitost. Věřím, že z dlouhodobého hlediska zvítězí přístup otevírání. Více tomu může pomoct nadcházející směrnice PSD3, která oblast poskytování platebních služeb ještě více otevře.

Dateio vzniklo v roce 2013, kdy se spoluzakladatelé Ondřej Knot a Ivan Dovica rozhodli opustit konzultantskou kariéru a věnovat se oblasti u nás doposud neprozkoumané oblasti – analýze platebních dat bankovních klientů. Společnost stojí za technologií a datovými modely pro aplikace více než 50 významných světových bank a fintechů. Provozuje jednu z největších platforem pro card‑linked marketing v CEE regionu, která pracuje v synergii s druhým Dateio produktem – API pro obohacování platebních a transakčních dat jménem TapiX. V současnosti obohacená data přináší užitek více než 600 retailerům a 50 milionům zákazníků a uživatelů po celém světě.

Ivan Dovica je co-founder a COO společnosti Dateio. Vystudoval obor aplikované matematiky na Karlově univerzitě a před založením startupu Dateio pracoval mimo jiné jako IT konzultant ve firmě Profinit či management konzultant u společnosti BCG. Spolu s Ondřejem Knotem se nyní věnuje oblasti analýzy, obohacování a efektivnímu využívání platebních dat ve finančním a bankovním sektoru. Ve volném čase se rád věnuje především své rodině, jezdí na kole a sportuje.

Loading...