Peter Lipták

Peter Lipták

Autor

Zastupoval US spoločnosti Texas Instruments a Personnel Select ako výkonný manager pre krajiny V4, potom sa dlhé roky zameriaval len na HR (interim) management. Od roku 2017 sa venuje ochrane osobných údajov ako certifikovaný konzultant, od malých spoločností až po medzinárodné výrobné závody. Pôsobí aj ako certifikovaný auditor pre ISO 27001.

Loading...