TikTok: A co děti, mají si kde hrát?

Pro mnohé z nás se může zdát fenomén zvaný TikTok až nepochopitelný. To však nic nemění na extrémní popularitě, které se tato aplikace těší. Bez ohledu na řadu etických i bezpečnostních rizik.

TikTok: A co děti, mají si kde hrát?

Miliarda uživatelů

TikTok, který vlastní čínská technologická společnost ByteDance Ltd., je mezinárodní platformou pro sdílení videí. Platforma se stala velmi oblíbenou po celém světě, a to zejména mezi mladými uživateli. Počet uživatelů je přibližně 1 miliarda. Aplikaci denně používá 6 z 10 dospívajících.

K čemu tato platforma vůbec slouží?

Primárně k zábavě. Uživatelé zde mohou formou krátkých videí prezentovat své dovednosti, ať už tanec, zpěv, grafika apod.

Populární jsou i různé výzvy, jejichž smysluplnost bývá často diskutabilní. O to by až tak nešlo, každá generace má své, plynutím časů někdy i směšné trendy. Problém však je, že tyto virální výzvy mohou být častokrát nebezpečné. Jako příklady lze uvést „Tide Pod Challenge“, která spočívala v konzumaci kapslí pracího prášku, „Benadryl Challenge“, kdy byli uživatelé byli vyzváni k tomu, aby užívali nadměrné dávky antihistaminika Benadryl s cílem vyvolat halucinace, anebo „Fire Challenge“, kdy si účastníci zapálili svou kůži pomocí hořlavin a poté se snažili oheň rychle uhasit.

Náš výčet bohužel není konečný.  Ne vždy tyto obskurní experimenty dopadly bez úhony, a naneštěstí i když nepřekvapivě se vyskytli i případy zranění a úmrtí.

Vzhledem ke svojí popularitě je kromě zábavy TikTok užíván i jako business komunikační kanál pro prezentaci značek, komerční spolupráce, přímý marketing apod.

TikTok a soukromí uživatelů

Fungování TikToku doprovázejí různé bezpečnostní kauzy především z hlediska ochrany soukromí uživatelů. To je zvlášť klíčové u zranitelnějších skupin, typicky nezletilých.

Pro konkrétněji představu lze uvést příklad, kdy byl TikTok kritizován za způsob, jakým zpracovává osobní údaje uživatelů, zejména dětí a mladistvých. V roce 2019 byla TikToku v USA udělena pokuta ve výši 5,7 milionu dolarů za porušení federálního zákona o ochraně soukromí dětí na internetu (COPPA), a to za sbírání osobních údajů dětí do 13 let bez souhlasu rodičů. Tato kauza vedla až k diskuzím o zákazu této aplikace.

TikTok vytvořil oddělené prostředí pro děti mladší 13 let s omezeným obsahem a interakcí. Ponechám na názoru čtenáře, zda lze toto opatření považovat za optimální nebo alespoň dostačující.

Má k datům přístup čínská vláda?

Tím však problematické otázky týkající se TikToku nekončí. Existují zcela relevantní obavy ohledně bezpečnosti dat na TikToku, zejména kvůli jeho čínskému vlastníkovi a možným přesahům k čínským úřadům. Nedá se vyloučit, že čínská administrativa by mohla mít přístup k osobním údajů uživatelů.

Kdo odpovídá za obsah?

TikTok se také potýká s problémy spojenými se zveřejněným obsahem. Mnoho uživatelů vytváří kontroverzní nebo nevhodný obsah, což vyvolává otázky ohledně moderace a dozoru nad obsahem. To ostatně může taky nepatřičně zasáhnout mladší uživatele.

Na druhé straně však panují i obavy ohledem omezování svobody projevu a cenzury stricto sensu a to zejména u politicky citlivého obsahu. Zde lze opětovně debatovat nad prodlouženou rukou čínské vlády. Pro příklad nemusíme chodit daleko. V roce 2019 a 2020 se v Hongkongu odehrávaly masivní protesty kvůli autonomii a občanským svobodám. Během těchto protestů bylo zjištěno, že na TikToku (v porovnání s jinými sociálními médii, jako jsou Twitter a Instagram) nebyla videa týkajících se těchto protestů, což vyvolalo právě otázky o cenzuře a potlačování obsahu.

TikTok rovněž využívá algoritmus pro doporučení videí svým uživatelům. Existovaly obavy, že tento algoritmus mohl být upraven tak, aby obsah spojený s hongkongskými protesty nebyl široce distribuován nebo byl potlačován. Dále byly zprávy o interních směrnicích TikToku, které údajně instruovaly moderátory, aby potlačovali nebo omezovali obsah týkající se politicky citlivých témat, včetně hongkongských protestů. Na to reagoval TikTok prohlášením, že politiky moderování nejsou řízeny žádnými cizími vládami, včetně čínské. TikTok také tvrdil, že respektuje místní zákony v zemích, kde působí, ale neomezují obsah na základě politických důvodů.

Jak TikTok zpracovává a chrání osobní údaje?

TikTok je globální platformou. Ne na všech trzích, kde působí, je aplikována evropská regulace zpracování osobních údajů (GDPR). Ve státech EU hlavní obavy v kontextu GDPR představují zejména tyto otázky:

  • Zpracování dětských dat: TikTok byl obviněn z nevhodného zpracování údajů dětí mladších 16 let, což je v rozporu s GDPR. V některých případech bylo doloženo, že aplikace nedostatečně zabezpečuje mladé uživatele a jejich údaje.

  • Transparentnost a souhlas: Existují relevantní obavy, že TikTok nedostatečně informuje své uživatel o tom, jak sbírá, uchovává a sdílí data uživatelů. GDPR vyžaduje, aby správci osobních údajů jasně, pravdivě a srozumitelně informovali dotčené osoby o tom, jakým způsobem zpracovávají osobní údaje, a získaly od nich informovaný a svobodný souhlas, pokud je to ke zpracování dat za určitým účelem nutné.

  • Přenos dat mimo EU: Riziko představuje také skutečnost, že TikTok může přenášet údaje uživatelů mimo EU v rozporu s dalšími podmínkami a požadavky GDPR.

GDPR pokuty a další právní problémy

V některých členských státech EU byl již TikTok pokutován za různá porušení GDPR. Například v červenci 2021 nizozemský úřad na ochranu údajů pokutoval TikTok ve výši 750 000 eur za to, že jeho obchodní podmínky nebyly dostupné v nizozemštině, což by mohlo vést k porušení práv mladých uživatelů. Také irský orgán na ochranu osobních údajů se již této sociální síti věnoval. A provozovateli udělil pokutu ve výši 345 milionů právě kvůli nesouladu s GDPR při zpracování informací o dětech.

Kromě toho, v únoru 2021 Evropská komise a spotřebitelské orgány členských států EU vyzvaly TikTok, aby upravil své obchodní podmínky a zabezpečil, aby platforma byla v souladu s evropskými pravidly pro ochranu spotřebitelů. Obavy se týkaly nejasných podmínek používání, reklamních praxí směřujících k dětem a postupů při uplatňování práv spotřebitelů. Další postup a reakce ze strany TikToku by měl být kontinuálně monitorován.

Nezanedbatelné je také to, že TikTok čelil mnoha stížnostem týkajícím se obsahu na platformě, včetně obsahu, který byl považován za urážlivý, rasistický nebo jinak nevhodný.

A v neposlední rovině je zde přítomen i aspekt autorských práv. TikTok byl také konfrontován s žalobami týkajícími se porušení autorských práv kvůli používání hudby a jiného obsahu v uživatelských videích bez odpovídajících licencí.

Budoucnost TikToku v EU

TikTok, stejně jako každý jiný (v EU) regulovaný subjekt, má povinnost dodržovat příslušné předpisy týkající se ochrany osobních údajů, zejména GDPR a spolupracovat s dozorovými orgány. Totéž platí pro oblast ochrany spotřebitele, autorských práv či odpovědnost za zobrazovaný obsah.

Na početné kauzy a kritiku TikTok samozřejmě reaguje, např. formou omezení obsahu a možnosti interakce pro mladší uživatele, zavedením různých nástrojů pro nastavení ochrany soukromí, filtrováním obsahu, rodičovskou kontrolou apod. Aplikace se snaží zvýšit transparentnost svého fungování a zlepšit ochranu soukromí uživatelů. Nicméně výše uvedené kauzy a kontroverze ukazují složitost provozování globální sociální média a důležitost ochrany osobních údajů a bezpečnosti na internetu.

Je diskutabilní, zda jsou dosud zavedená opatření dostačují. Bylo by však pokrytecké tvrdit, že odpovědnost leží pouze na bedrech technologické společnosti. Odpovědnost, snad se shodneme, náleží především rodičům. Ti by měli zvážit, co TikTok jejich ratolesti přináší, a to zejména ve vztahu k výše popsaným rizikům a také potenciálně toxickému dopadu na psychické zdraví a vývoj nezletilého.


Loading...