Před mikrofonem: Automatizujeme právo, začali jsme smlouvami

Karel Hanuš, zakladatel a CEO společnosti Legal Systems, která se zaměřuje na automatizaci smluv. Ve kterých oblastech se automatizace práva uplatňuje nejčastěji?

Před mikrofonem: Automatizujeme právo, začali jsme smlouvami

Digitalizací práva se v Legal Systems zabýváte řadu let. S čím jste začínali, s „prostou“ digitalizací a automatizací smluvních procesů, nebo už toho na počátku bylo více?

Karel Hanuš (Legal Systems): Automatizace smluv je náš první a stále hlavní produkt. Legal Systems nahrazuje práci s běžnými vzory. Systém sestaví smlouvu za minimum času, bez chyb a sám doplní data z dalších zdrojů či jiných dokumentů. Jde o nejjednodušší způsob přípravy smluv bez nutnosti zaškolovat personál.

Do dnešní podoby Legal Systems ale vedla dlouhá cesta. Naše první pokusy vypadaly tak, že jsme naprogramovali jednu automatickou smlouvu pro převod nemovitostí, a obcházeli s ní realitní kanceláře. Myšlenka se všem líbila, postupně jsme ale zjistili, že firemní klienti chtějí automatizovat vlastní dokumenty, a ne jenom využívat předpřipravené šablony.

Vytvořili jsme proto nástroj, se kterým jsme schopni velice rychle automatizovat libovolný dokument. Automatizaci pro klienty dělají právníci a umělá inteligence.

Jak se dařilo tento základní produkt prodávat, byl o něj zájem?

Karel Hanuš (Legal Systems): Připravené sady dokumentů v B2B segmentu úspěch neměly. Skutečný průlom pro nás znamenala automatizace klientských dokumentů na míru. Složitější dokumenty nás donutily generování zdokonalit, takže nyní je možné sestavovat dokumenty s libovolným formátováním a grafikou. Původně jsme sestavovali jen PDF, ale klienti chtěli s dokumenty dále pracovat tak, jak jsou zvyklí, proto jsme začali připravovat i editovatelné dokumenty v DOCX.

Co bylo vůbec tím prvotním impulsem začít nabízet služby v oblasti digitalizace či automatizace práva?

Karel Hanuš (Legal Systems): Jako právník v advokátní kanceláři jsem nesnášel repetitivní práci. S kamarádem jsme proto začali programovat první verzi Legal Systems, která by opakující se monotónní práci alespoň zčásti nahradila.

Postupně svůj produkt rozšiřujete, umožňujete například elektronické podepisování či identifikaci ve smyslu AML zákona. Odkud nejčastěji přicházejí impulsy na další oblasti, které lze digitalizovat? Od klientů, konkurence, nebo vás prostě napadne, k čemu dalšímu by ještě vaše procesy v praxi šly využít?

Karel Hanuš (Legal Systems): Naším cílem je vytvořit právní platformu pro malé i velké firmy. Nemáme ambici vytvořit systém, který pokrývá všechny komplexní varianty životního cyklu dokumentů, od toho jsou velké ERP systémy. My jsme nejlepší v automatizaci smluv. S vytvářením smluv logicky souvisí jejich uzavírání, proto jsme vyvinuli vlastní elektronický podpis a různé možnosti identifikace, až na úroveň AML. Naši klienti tak mají možnost v jednom workflow smlouvu vytvořit, uzavřít a protistranu identifikovat a ověřit takovým způsobem, jakým jim ukládá legislativa.

Poptávce klientů nasloucháme, chceme ale náš systém udržet konzistentní a nejlepší v tom, co umíme. Dáváme si proto pozor, abychom se zbytečně nerozkročili. Klienti tento přístup ale nakonec doceňují, z dlouhodobého hlediska je to pro ně výhodnější a řadu funkcí, např. pokročilé schvalovací workflow, lze vyřešit integrací specializovaných řešení.

Ze kterých sektorů se vaši klienti rekrutují nejčastěji? A které interní procesy obvykle pokrýváte?

Karel Hanuš (Legal Systems): Nejsilnější jsme v realitním a advokátním segmentu. Dále nás používají HR oddělení, obchodní oddělení a obecně backoffice. V zásadě máme klienty napříč segmenty od výrobních firem, přes e-commerce projekty až po korporace a instituce. Každá firma dělá smlouvy☺

 A ve kterých sektorech je o váš či o srovnatelné produkty menší zájem, třeba kvůli komplexnější regulaci nebo větší konzervativnosti, která v daném oboru panuje?

Karel Hanuš (Legal Systems): Překvapivě to jsou účetní a poradenské společnosti. Ačkoliv na ně dopadá povinnost AML a uzavírají se svými klienty řadu písemných smluv, jedná se o poměrně konzervativní prostředí. Advokáti jsou velmi opatrní, ale automatizace má pro ně velký ekonomický význam, takže se to vyvažuje. 

Jak moc vám pomohla nedávná novela zákoníku práce, která rozšiřuje možnost elektronické komunikace v pracovních vztazích?

Karel Hanuš (Legal Systems): Určitě ano, vidíme velký zájem, ozývají se nám společnosti jak se zájmem o elektronický podpis, tak o automatizaci pracovněprávních smluv. Toto je dobrá příležitost, jak HR oddělení digitalizovat, zejména proto, že smlouvy obsahují většinu podstatných informací o pracovněprávním vztahu a náš systém umožňuje integrace na libovolné HR systémy. 

Do jakých dalších oblastí Legal Systems míří? Chcete se více zaměřit na podepisování a autentizaci uživatele, nebo naopak hledat procesy či oblasti, kde je prostor digitalizovat a zjednodušovat? Například whistleblowing a povinnost důvěrně, ale prokazatelně přijímat, evidovat a šetřit oznámení o možném protiprávním jednání a dále komunikovat s oznamovatelem?

Karel Hanuš (Legal Systems): Legal Systems lze už teď aktuálně použít na většinu procesů zahrnujících sestavování dokumentů, ověřování identity, sběr dat i podpisy. Může jít o whistleblowing, ale také např. o onboarding zaměstnance či nového klienta.

Aktuálně se díváme především na další možnosti implementace umělé inteligence pro ještě větší zjednodušení automatizace smluv. Dále máme velké plány s naším AML modulem.  Na trhu neexistuje žádné takové řešení jako naše, které jednoduše provede uživatele celým AML procesem.

Legal Systems je digitální platforma pro automatizaci práva ve firmách a advokátních kancelářích. Představuje jednoduchý a efektivní způsob, jak vytvářet, uzavírat a digitalizovat smlouvy. Součástí platformy jsou elektronické podpisy, ověřování osob a AML pro pokrytí workflow spojených s uzavíráním smluv. Legal Systems je na trhu od roku 2017 a v ČR má tisíce aktivních uživatelů, kteří denně sestavují a podepisují stovky dokumentů.

Karel Hanuš je CEO LegalTech startupu Legal Systems. Vystudoval Právnickou fakultu Masarykovy univerzity v Brně. Už na škole se věnoval automatizaci a po zkušenostech v advokacii založil Legal Systems. Karel věří, že automatizace je budoucnost práva a že během pár let budou řešení jako Legal Systems běžnou součástí každé firmy.

Loading...